De Bunnik Groep kent als geen ander de problematiek van bodemdaling. Ons werkgebied bevindt zich voor een groot deel in het Groene Hart, dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een slappe veenbodem. Typerend voor deze bodem is dat door wateronttrekking voor de landbouw en belasting door bijvoorbeeld gebouwen en wegen, de grond verzakt. Verzakkingen van de bodem hebben verstrekkende gevolgen. Het resulteert onder meer in schade aan gebouwen en hoge kosten van infrastructureel onderhoud.  Het is dan ook niet voor niets dat gemeenten en provincies in het slappe bodemgebied op zoek zijn naar duurzame oplossingen die zowel de economische als de maatschappelijke schade kunnen beperken. Zo moeten historische gebouwen worden beschermd en moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen bij de aanleg van nieuwe wijken met bijbehorende infrastructuur.

De Bunnik Groep kan zich beroepen op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide kennis van deze problematiek. Zodoende kunnen wij met diverse innovatieve technieken maatwerkconcepten uitwerken die de bodem zo min mogelijk belasten. Of het nu gaat om nieuw te ontwikkelen gebieden of reconstructie van bestaande kernen, door adaptief te bouwen bieden we voor ieder probleem een gedegen oplossing.

Oplossingen

Het probleem van een slappe bodem is het feit dat deze niet als vanzelfsprekend draagkrachtig genoeg is om op te bouwen of infrastructurele constructies, zoals wegen, op aan te brengen. Wij kunnen de bodem voorzien van een funderingsconstructie waardoor de zetting in de ondergrond binnen de gewenste toleranties blijft. De funderingsconstructies die we toepassen zijn divers omdat het altijd om maatwerkoplossingen gaat.

Met ons brede palet aan oplossingen kan de Bunnik Groep zowel zettingsvrije als zettingsarme constructies aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn zettingsvrije verhardingen op heipalen, het paalmatras of diverse soorten zettingsarme lichtgewicht ophoogmaterialen als Yali Bims, EPS of schuimbeton. De keuze is onder meer afhankelijk  van de resultaten uit de life cycle costing analysis.

Maatwerk in de Praktijk

Reststoffen(recycle)beton, Argex en Yali Bims
De aanleg van recreatiepark ‘Landal de Reeuwijkse Plassen’ is een mooi voorbeeld van onze deskundigheid op het gebied van funderingsconstructies op slappe (veen)bodems. Wij hebben op basis van specifieke doelstellingen wat betreft ‘duurzaam bouwen’ diverse verhardingen ontworpen en aangelegd waarbij gebruik is gemaakt van een innovatieve en duurzame  betontoepassing op basis van reststoffen(recycle)beton op houten heipalen. De nutsstroken zijn voorzien van een lichtgewicht fundering van Argex en er vervolgens ook mee aangevuld. De parkeerplaatsen, toegangspaden en ander minder belaste verhardingen zijn gefundeerd op Yali Bims. Klik hier voor meer informatie over het project ‘Landal de Reeuwijkse Plassen’.

Paalmatras
Als funderingsconstructie kan ook gekozen worden voor een paalmatras. Een paalmatras is een voorbeeld van een nagenoeg zettingsvrije constructie. Hierbij wordt op de palen een matras aangebracht bestaande uit geogrid en geotextiel gevuld met gebroken puin. Deze funderingsconstructie is uitermate geschikt voor de aanleg van wegen binnen het slappe bodemgebied. Wij hebben deze techniek succesvol toegepast bij de aanleg van de Turborotonde aan de N207 bij Waddinxveen-Boskoop.

EPS
Lichtgewicht ophoogmaterialen kunnen een effectieve oplossing zijn voor een zettingsarme funderingsconstructie. Bij het ontwerp van de funderingsopbouw van  bijvoorbeeld EPS in combinatie met schuimbeton, moet rekening worden gehouden met diverse aspecten. De zettingsarme funderingsconstructie moet uiteindelijk stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om de uiteindelijke bovenbelasting te kunnen dragen. Bunnik Groep heeft  in het project ‘Leonidas’ te Kralingen een verantwoorde en duurzame EPS-constructie aangebracht ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het terrein bestaande uit veengrond. Klik hier voor meer informatie over het project.

  

reststoffen(recylce)beton                                  paalmatras                                                         EPS op nicotarp en drainage