De vraag naar woningen neemt toe, het aantal beschikbare locaties neemt af. Er wordt gebouwd op inbrij-locaties, kantoorpanden worden herbestemd en oude panden worden gerenoveerd. Daarnaast hebben we allemaal behoefte aan een groene natuurlijke omgeving en streven we een duurzame samenleving na. Deze ontwikkelingen vergen meer kennis en een groot aanpassingsvermogen van bouwers, gemeenten, waterschappen en ontwikkelaars. De Bunnik Groep heeft met haar disciplines een antwoord op deze ontwikkelingen. Wilt u meer weten over onze kennis en ervaring met deze disciplines? Bekijk de informatie per discipline hieronder.