Goed functioneel beheer van de openbare ruimte staat volop in de aandacht en dat is logisch, want het heeft een groot effect op onze leefsituatie. Hierdoor worden gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en andere instellingen in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke en ecologische uitdagingen voor de inrichting en beheer van deze ruimte. Denk hierbij aan het creëren van een gezonde en groene leefomgeving die niet alleen aantrekkelijk is voor alle doelgroepen, maar ook inspeelt op ons snel veranderende klimaat met o.a. periodes van droogte, hitte en overvloedige neerslag . Daarnaast moet de inrichting en het beheer voldoen aan de eisen rondom duurzaamheid en circulariteit. Het betrekken en de betrokkenheid van omwonenden en gebruikers is daarbij niet meer weg te denken en van groot belang voor het creëren van een groene omgeving waarin het beter leven is voor nu en in de toekomst..

Bunnik Groep verzorgt al meer dan 25 jaar het onderhoud en beheer van de buitenruimten voor een brede groep van opdrachtgevers. Wij zijn zowel bekend met het uitvoeren van frequentiegericht als beeldgericht werken. Daarnaast werken wij sinds jaren gebiedsgericht, oftewel verzorgen wij het integraal beheer. De ontwikkelingen hierin staan niet stil en worden verder geoptimaliseerd naar het effectgestuurd uitvoeren van activiteiten. Hierbij is de tevredenheid van de gebruikers en omwonenden belangrijk en is het haast vanzelfsprekend dat zij op een bepaalde manier bijdragen aan de inrichting en beheer van de buitenruimte.

Wij doen veel meer dan alleen het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte. Zo dragen wij, binnen de scope van de door ons te verrichten werkzaamheden, ook ons steentje bij aan buurtactiviteiten en bieden daar waar mogelijk kansen om te participeren in het onderhoud en beheer. Zo vergroten we de betrokkenheid en belevingswaarde van de buitenruimte bij de gebruikers en andere belanghebbenden.

We voelen ons maatschappelijk zeer betrokken en maken graag voor mensen hét verschil. Daarom hebben wij onze organisatie en werkprocessen zo ingericht dat wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne werkplek kunnen bieden.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de juiste mensen aan boord met een flinke dosis inventiviteit. Ons moderne materieel en het gebruik van duurzame materialen zorgt voor een perfecte combinatie. Samen maken we Nederland een beetje mooier!