groenvoorziening

Integraal onderhoud van de openbare ruimte in Zoetermeer

Contactpersoon

Wim de Man

mail

Project details

Locatie: Zoetermeer

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Uitvoeringsdatum: 1 april 2013 t/m 31 maart 2023

Type werk: Integraal onderhoud openbare ruimte

Contract Type: UAV-GC

In 2013 is de samenwerking tussen Bunnik Groep en de Gemeente Zoetermeer gestart met de overname van de uitvoerende dienst van het stadsbeheer door Bunnik Groep. De medewerkers zetten hun werkzaamheden voort onder Bunnik Groep. Een mooi project en een werkgarantie van 10 jaar voor de oud-ambtenaren.

De werkzaamheden
Wij voorzien in het onderhoud van de openbare ruimte in de volgende wijken van Zoetermeer: Centrum, Seghwaert, Noordhove, Bedrijfsterreinen en het Stadshart. Daarnaast onderhouden wij in heel Zoetermeer de speeltuinen, de hoofdwegen en de winkelcentra. De werkzaamheden zijn zeer divers. Denk daarbij aan:

  • Onkruidbeheersing op verharding, in plantenvakken en boomspiegels
  • Snoeien en planten van bomen, heesters, bol- en knol gewassen
  • Beheersen zwerf- en veegvuil
  • Legen afvalbakken en kolken
  • Maken en plaatsen verkeersafzettingen en -omleidingen
  • Onderhoud en keuring speeltoestellen
  • Gladheidsbestrijding
  • Maaien van gazon en kruidenrijkgrasland

In het kort: wij zorgen dat de openbare ruimte er van gevel tot gevel verzorgd uitziet.

Werkwijze
Duurzaamheid vinden we belangrijk. We streven naar efficiƫnt en ecologisch vriendelijk groenonderhoud door aangepast (elektrisch) materieel in te zetten en vaste routes te volgen die zorgen voor een efficiƫnte werkgang. In onze planning houden we rekening met het broedseizoen en met de bloeitijd van bomen en kruiden zodat de natuur zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Daarnaast voelen we ons sociaal betrokken en nemen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op in ons team en de werkzaamheden. Waar het mogelijk is, betrekken we de lokale bewoners bij het onderhouden van de openbare ruimte.

Met ons veelzijdige team maken we Zoetermeer en dus Nederland iedere dag een beetje mooier. Of het nu gaat om groener, schoner, beter bereikbaar, veiliger of duurzamer, de Bunnik Groep gaat iedere uitdaging aan.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden in Zoetermeer? Dat kan via Facebook en Twitter.