infra
milieu

Wonen aan de Amstel

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details


Locatie:
Vinckebuurt Uithoorn

Opdrachtgever:
BPD

Aannemer:
Bunnik Milieutec

Uitvoeringsdatum:
November 2014 – heden

Type werk:
Bodemsanering en Bouwrijp maken       

Het voormalige Campinaterrein in Uithoorn wordt omgetoverd tot een sfeervolle woonwijk aan de Amstel, de Vinckebuurt. Bunnik Milieutec heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project door de bodemsanering op dit terrein uit te voeren en het terrein bouwrijp te maken.

De eerste fase van het project bestond uit het verwijderen van groen, asfaltverhardingen, half-verhardingen en het ontgraven van verontreinigde grond. De in de bodem aanwezige verontreiniging bestond uit olie en zware metalen.  Het terrein is vervolgens bouwrijp gemaakt in een leeflaagconstructie.

De huidige  infrastructurele fase bestaat uit rioleringswerk, bestratingswerk, beschoeiingswerk, grondkeringen (damwanden), pompgemalen en groenaanleg. Deze werkzaamheden worden voor een aanzienlijk deel onder saneringscondities uitgevoerd.