infra

Reeuwijk-Brug West raakt op de hoogte

Contactpersoon

Evert van den Brink

mail

Project details

Locatie: Reeuwijk-Brug West

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: september 2018 – medio 2022

Type Werk: reconstructie, rioolvervanging, ophoging

In Oktober 2018 is Bunnik Groep begonnen met de Reconstructie van Reeuwijk-Brug West. Een intensief traject van ontwerpen is hieraan vooraf gegaan, de bewoners van de wijk zijn in het voortraject door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nauw bij de definitieve inrichting en het ontwerp betrokken geweest. Het plan is nu definitief en zal in de komende 4 jaar worden uitgevoerd. De wijk is gebouwd op veengrond, en kampt met verzakking van de gehele openbare infra, op veel plaatsen nu al weer meer dan 30 cm sinds het laatste grote onderhoud. Tijdens de ophoging van de wijk zal ook een gescheiden rioolstelsel worden aangebracht.

Het werk omvat het ophogen van de verzakte openbare ruimte in de wijk. Eerst dient de oude verharding te worden verwijderd; de wijk is in de afgelopen decennia verschillende keren opgehoogd, waarbij steeds een nieuwe laag werd aangebracht op de oude verharding; het gevolg is dat zich een pakket van meerdere lagen asfalt, hoogovenslakken en funderingsmaterialen heeft gevormd, op sommige plaatsen is dit pakket zelfs 1,5 tot 2 meter dik. Deze oude verhardingen en funderingslagen dienen eerst verwijderd te worden om daarna een gescheiden rioolstelsel te kunnen aanbrengen.

In de huidige situatie is de hele wijk voorzien van een gemengd rioolstelsel; het vuilwater van de woningen wordt samen met het regenwater in 1 stelsel afgevoerd. Dat betekend dat het regenwater ook wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Met de aanleg van het gescheiden rioolstelsel wordt de wijk voorbereid om water gescheiden af te voeren; regenwater zal worden geloosd op het oppervlaktewater en zo hoeft allen het vuile water van de woningen te worden gezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie. Een gescheiden stelsel is daarmee duurzamer dan een gemengd stelsel en bespaard ook nog kosten.

Na het aanleggen van het riool wordt er opgehoogd. Wanneer het een ophoging is van 30 cm of meer (wat op veel plaatsen in de wijk het geval is) zal er Yalibims worden toegepast. Yalibims is een lichtgewicht ophoogmateriaal, afkomstig van het eiland Yali bij Griekenland. Het gewicht van Bims is de helft van het gewicht van zand, hierdoor is er minder zakking en heeft de nieuwe constructie een langere levensduur.

Tijdens het project zal ook door de nuts-bedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd. Oude kabels en gietijzeren gasleidingen worden vervangen voor kunststof en ook de huisaansluitingen van gas en elektra worden waar nodig vervangen.

Na deze activiteiten worde de straten opnieuw bestraat, zal nieuwe beplanting worden aangebracht, en komen voorzieningen als bankjes, speelplaatsen en afvalcontainers weer terug in het straatbeeld.

Om de overlast die werken van deze aard altijd met zich mee brengen zoveel mogelijk te beperken zijn er meerdere afspraken van toepassing. Zo werken we in werkvakken van max. 80 meter voor het riool, en zorgen dat de woningen altijd (te voet) bereikbaar zijn. Ons buurtmaatje helpt graag een handje bij het dragen van een zware boodschappentas en het schoonhouden van de loopschotten. Ook informeren wij bewoners met regelmaat over de werkzaamheden, via de volgende kanalen:

De meest recente info over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid is te vinden op de BouwApp die te downloaden is in de appstore voor smartphone of tablet. Daarnaast wordt er met regelmaat een nieuwsbrief verspreid, en organiseren we per deelgebied bewonersavonden om de werkzaamheden toe te lichten. Elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 is er een inloop uur in onze keet aan de Kennedysingel (naast de scouting) waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.

Bunnik Groep werkt de komende jaren hard aan een nóg mooier Reeuwijk-Brug West.