groen

Reconstructie De Kanis

Contactpersoon

Alexandra Braas, omgevingsmanager
Tel: 06 38106938

mail

Project details

Locatie : De Kanis Woerden

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: mei 2018 tot februari 2021

Type werk: riolerings- en ophoogwerkzaamheden

 

De Kanis is een dorpskern die onderdeel is van de gemeente Woerden en ligt midden in het slappe veengebied. De openbare ruimte in deze dorpskern heeft te kampen met hevige verzakking door deze slappe veenbodem. De openbare ruimte is op sommige plekken al meer dan 60cm verzakt! Daarom is het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit wordt op een ingrijpende, maar ook op een innovatieve en duurzame manier aangepakt.

Werkzaamheden
Onder de straten in De Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt. Deze constructie bestaat uit betonnen palen met daar bovenop een betonnen plaat. De constructie zorgt ervoor dat er de komende 100 jaar geen verzakking zal plaatsvinden. Naast het aanbrengen van deze betonconstructie worden de kabels en leidingen voor de riolering, gas, water en licht vervangen en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Werkwijze
De werkzaamheden voeren wij uit in 5 stappen:

  • 1) het leeghalen en opbreken van de tuinen
  • 2) het aanleggen van een tijdelijk nutstracé
  • 3) het aanbrengen van de betonconstructie
  • 4) het aanbrengen van het definitieve nutstracé, en
  • 5) het aanbrengen van de bestrating en inrichten van de openbare ruimte.

De werkzaamheden hebben wij verdeeld in 4 hoofdfases welke zijn weergegeven onder het kopje Fasering. Op het moment worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en verwachten wij in augustus 2018 te starten met de eerste fase.

Verkeer
Tijdens onze werkzaamheden rijdt er bouwverkeer in en rondom De Kanis. Onder Verkeer & Route ziet u de adviesroute voor fietsers en voetgangers per fase.

Communicatie
Vanaf eind augustus 2018 is ons informatiecentrum op de projectlocatie beschikbaar. Hier kunt u altijd even langslopen. Het informatiecentrum is doordeweeks geopend vanaf 9:30 uur – 15:00 uur. Daarnaast kunt u de werkzaamheden volgen via onze Omgevingsapp. Download de gratis Omgevingsapp, uit de Google Playstore en Appstore. Als u het project ‘De Kanis’ selecteert, dan volgt u dit project en ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten. Daarnaast ziet u op de communicatiekalender een overzicht van alle momenten waarop wij informatie met u delen.