gebiedsbeheer
groenvoorziening
infra

Reconstructie De Kanis

Contactpersoon

Olaf Groeneveld,
Tel: 06 53599191

mail

Project details

Locatie : De Kanis Woerden

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: mei 2018 tot juli 2021

Type werk: riolerings- en ophoogwerkzaamheden

 

De Kanis is een dorpskern die onderdeel is van de gemeente Woerden en ligt midden in het slappe veengebied. De openbare ruimte in deze dorpskern heeft te kampen met hevige verzakking door deze slappe veenbodem. De openbare ruimte is op sommige plekken al meer dan 60cm verzakt! Daarom is het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit wordt op een ingrijpende, maar ook op een innovatieve en duurzame manier aangepakt.

Werkzaamheden
Onder de straten in De Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt. Deze constructie bestaat uit betonnen palen met daar bovenop een betonnen plaat. De constructie zorgt ervoor dat er de komende 100 jaar geen verzakking van de weg zal plaatsvinden. Naast het aanbrengen van deze betonconstructie worden de kabels en leidingen voor de riolering, gas, water en licht vervangen en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Werkwijze
De werkzaamheden voeren wij uit in 5 stappen:

  • 1) het leeghalen van de tuinen
  • 2) het aanleggen van een tijdelijk nutstracé
  • 3) het aanbrengen van de betonconstructie
  • 4) het aanbrengen van het definitieve nutstracé, en EPS aanbrengen in de tuinen
  • 5) het aanbrengen van de bestrating en inrichten van de openbare ruimte

De werkzaamheden hebben wij verdeeld in 4 hoofdfases welke zijn weergegeven onder het kopje Fasering. De eerste fasen (1a, 1b, 1c en 4a) zijn inmiddels gereed.

Communicatie
U kunt de werkzaamheden volgen via onze omgevingsapp ‘Reconstructie De Kanis’. Download de gratis app, uit de Google Playstore en Appstore. Wekelijks wordt er een update op de app geplaatst. Ook ziet u op de app de actuele informatie over de planning.

Aanpassingen ontwerp openbare ruimte
Klik hier om de aanpassingen in het ontwerp openbare ruimte te bekijken.