infra

Natuurlijk wonen in Kralingen

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details

Locatie:
Voormalige sportvelden van Hockeyvereniging Leonidas, Kralingen

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam

Aannemer:
Bunnik Groep

Uitvoeringsdatum:
Mei 2015 – December 2015

Type werk:
Bouwrijp maken met evenwichtsconstructie en EPS

De voormalige sportvelden van hockeyclub Leonidas in Rotterdam hebben plaatsgemaakt voor een uniek concept ‘Natuurlijk Wonen’. Met het concept biedt de gemeente Rotterdam de mogelijkheid zelf een duurzame woning te bouwen op een terrein dat is ingericht naar idee van een volkstuinencomplex. Ruim veertig gezinnen hebben de kans gekregen om hier hun groene droom waar te maken. Als specialistisch aannemer is de Bunnik Groep betrokken geweest bij het bouw- en woonrijp maken van het terrein.

Klimaat Adaptief Bouwen

Het Leonidas terrein heeft een veengrond oftewel een ‘slappe bodem’. Dit heeft als gevolg dat er in de loop van de tijd verzakkingen zullen optreden. In lijn van het project was de wens van de opdrachtgever om een oplossing te vinden die de eigenschappen van de veengrond in zijn waarde laat ofwel: klimaat adaptief bouwen. Bunnik Groep heeft gekozen voor een verantwoorde, duurzame EPS-constructie.

Barst ie of Barst ie niet op…

Een van de grootste risico’s van het project was het opbarsten van de ondergrond tijdens de graafwerkzaamheden of gedurende de opslag van grond en bouwmateriaal. Bunnik Groep heeft het risico weten te beperken door tijdslimieten te stellen aan opslag in depots en aan het openhouden van sleuven en bouwputten. Eind 2015 is het Leonidas terrein zonder opbarstingen en met 5500m3 EPS opgeleverd aan de gemeente Rotterdam.

snijdraadmachine

EPS snijmachine ontworpen door de Bunnik Groep