gebiedsbeheer
groenvoorziening
infra

Reconstructie Molenbuurt te Harmelen

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details

Locatie : Molenbuurt Harmelen

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: november 2017 tot juli 2018

Type werk: riolerings- en ophoogwerkzaamheden

 

In de wijk Molenbuurt te Harmelen mogen wij de werkzaamheden voor de reconstructie van de wijk uitvoeren. De reconstructie in de wijk is nodig, omdat de straten verzakt zijn door onder andere zware fundering van de wegen. Daarnaast ligt Harmelen in het slappe bodem gebied waardoor de kans op zetting groot is. Hierdoor blijft er veel water staan na een hevige regenbui.

Om dit probleem op te lossen zal Bunnik Groep de zware fundering vervangen voor een fundering die licht van gewicht is. Tijdens het aanbrengen van deze lichte fundering vervangen wij ook de riolering en de huisaansluiting.

Dit project is mede aan Bunnik Groep gegund dankzij het plan van aanpak dat wij ontwikkelden. In dit plan hebben wij onze aanpak beschreven waarbij de werkzaamheden voor de bewoners van de wijk zo aangenaam mogelijk gehouden worden. Zo zorgen wij ervoor dat de wijk bereikbaar blijft door een extra ontsluiting te creëren. Daarnaast zullen er 90 tijdelijke parkeerplekken gecreëerd worden, zodat er tijdens de uitvoerende werkzaamheden geparkeerd kan worden en de parkeerdruk niet te hoog wordt.

Bunnik Groep start in november met de voorbereidende werkzaamheden in de wijk en in december zal gestart worden met de reconstructie. Naar verwachting is het project in juli 2018 gereed.

Bekijk hier de diverse documenten welke openbaar zijn:
Situatietekening 1_nieuw werk 120917
Situatietekening 2_nieuw werk 290817
Beplantingsplan Molenbuurt Harmelen incl. toelichting
Bewonersbrief Harmelen