infra

Grootschalig onderhoud op Treebord in Reeuwijk

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details

Locatie:                                           Treebord en omgeving, Reeuwijk-Brug

Opdrachtgever:                            Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aannemer:                                     Bunnik Groep

Uitvoeringsdatum:                       Mei 2019 – medio April 2020

Type werk:                                     Ophoging en herinrichting

Verzakkingen oplossen
De Treebord is één van de belangrijkste wijkontsluitingswegen van Reeuwijk-Brug Oost. In de afgelopen jaren is de Treebord en de directe omgeving dusdanig verzakt dat grootschalig onderhoud moet plaatsvinden. Binnen het project “Reconstructie Treebord” zal de straat worden opgehoogd en wordt het gebied ingericht conform de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Ook zullen een aantal snelheid remmende maatregelen worden toegepast.

Bunnik Groep zal in opdracht van de Gemeente Bodegraven Reeuwijk deze werkzaamheden uitvoeren. Voorafgaand aan werkzaamheden is er veel tijd en aandacht gestoken in het opstellen van een planning en fasering. Daarbij is gekeken om de buurt zo min mogelijk tot last te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  Deze planning en fasering zijn ook onderaan deze pagina te vinden.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de Treebord zelf. Daarnaast wordt een nieuwe aansluiting gemaakt op de Oudeweg en de ’s-Gravenbroekseweg. Ook de Drieblad en de Kalmoes worden in het werk meegenomen. Naast de herinrichtingswerkzaamheden door Bunnik Groep zal door andere leveranciers een glasvezelnetwerk worden aangelegd en wordt de openbare verlichting vervangen.

Meer informatie:
U kunt de werkzaamheden volgen via de BouwApp, download de gratis app in de Playstore of Appstore. Als u het project ‘Reconstructie Treebord’ toevoegt als favoriet ontvangt u een pushbericht als er nieuwe informatie wordt gedeeld. Iedere woensdagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur is er een inloopuurtje in de keet op het opslagterrein. U bent hier van harte welkom met uw vraag of opmerking.