gebiedsbeheer
groenvoorziening
infra
milieu

Bunnik Groep verbindt Greenport Boskoop

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details

Locatie:                                           N207 tussen Waddinxveen en Boskoop

Opdrachtgever:                             Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Aannemer:                                     Bunnik Groep

Uitvoeringsdatum:                       Juni 2013 – Oktober 2015

Type werk:                                     Aanleg rotonde met aansluiting op bestaande provinciale weg

Greenport Boskoop is met ruim 700 bedrijven actief in de (boom)sierteelt, een belangrijke speler op de internationale wereldmarkt. Om de rol als handelscentrum goed te kunnen vervullen is logistieke ontsluiting onontbeerlijk. De gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft dan ook opdracht gegeven om de bereikbaarheid van Greenport Boskoop te verbeteren. In dat kader heeft de Bunnik Groep een turborotonde (een dubbelstrooksrotonde) aan de N207 Waddinxveen-Boskoop aangelegd.

Technische uitvoering
De uitvoering van het werk is in juni 2013 gestart met een traditionele voorbelasting met zand om de zettingsgevoelige ondergrond te consolideren. Doordat de geconstateerde zettingsresultaten niet aan de verwachtingen voldeden en de waterspanningen in de ondergrond opliepen is snel besloten een meer betrouwbare wegfundering te ontwerpen. Uit de door Bunnik Groep verkende opties bleek een paalmatrasfundering de beste, snelste en duurzaamste oplossing.

De engineering en planvoorbereiding is in juni 2014 gestart. In december 2014 is het zettingsvrije paalmatras onder de rotonde aangelegd. Er zijn 1855 prefab betonpalen met paalmutsen aangebracht. Daarop rust het matras bestaande uit geogrid en geotextiel, gevuld met gebroken puin. Na de aanleg van de turborotonde zijn ook de aansluitende rijbanen op  de N207 en de aansluiting op de Gouwedreef gerealiseerd.

Omgevingsmanagement
De ingrijpende werkzaamheden hebben niet of nauwelijks geleid tot hinder voor het doorgaand verkeer. Afgezien van twee weekendafsluitingen om de aansluiting van de turborotonde op de provinciale weg te kunnen realiseren heeft het verkeer geen langdurige wegafsluiting ondervonden.