milieu

All-in , Allround Bodemsanering

Contactpersoon

Olaf Groeneveld

mail

Project details

Locatie:
Overtocht 64 te Bodegraven

Opdrachtgever:
Versluys Garage Vastgoed BV

Aannemer:
Bunnik Milieutec

Uitvoeringsdatum:
Maart 2016 – Augustus 2016

Type werk:
Bodemsanering

Bunnik Milieutec  heeft het voormalige gasfabriek- en garageterrein in Bodegraven met succes gesaneerd. Op het terrein zijn diverse verontreinigingen aangetroffen (cyanide, naftaleen, olie en zware metalen) die een risico kunnen vormen  voor de volksgezondheid.

Bunnik Milieutec heeft de voorbereidingsfase gecoördineerd door te adviseren over grondkering, het uitwerken van diverse onderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven-, bodem- en asbestonderzoek) en de kabel – en leidingwerkzaamheden te begeleiden.

Daarnaast is Bunnik Milieutec verantwoordelijk geweest voor de uitvoeringsfase. Daarbij heeft een uitdaging gelegen in het beheersen van trillingen, verkeersbewegingen, geuren en zettingen. Voor de start van de daadwerkelijke bodemsanering is asbest verwijderd, zijn de opstallen gesloopt en de damwanden en sleufbekisting geplaatst. De bodemsanering is vervolgens uitgevoerd middels een ontgraving, waarna het terrein is voorzien van een tijdelijke inrichting van half-verharding en riolering.