gebiedsbeheer
groenvoorziening

Aanleg en onderhoud van groenstrook voor Hoogheemraadschap

Contactpersoon

Erik Bisschop

mail

Project details

Locatie: Utrecht (Overvecht)

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Uitvoeringsdatum: December 2018 t/m september 2019

Type werk: Aanleg en onderhoud

Midden in de Utrechtse wijk Overvecht ligt het Rioolwaterzuiveringsterrein van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Op dit terrein wordt dagelijks 65 miljoen liter rioolwater gezuiverd. In 2017 is er gestart met de bouw van nieuwe innovatieve installaties. Hiervoor moest een grote groene zone tijdelijk wijken. Wij hebben de flora en fauna na de realisatie van de installaties weer hersteld en een prachtige groene strook aangelegd.

Onze werkzaamheden

  • Grondbewerking
  • Planten van bomen en heesters
  • Inzaaien gras- en kruidenmengsel
  • Eén jaar onderhoud van de beplanting

Werkwijze
Een goede samenwerking met de opdrachtgever vinden wij belangrijk. Ook in Utrecht was dat het geval, waardoor we ook de opdracht kregen om een ecologische / archeologische route aan te leggen. Hier kunnen planten en dieren zich vestigen en zie je archeologische vondsten. Zo zijn er nestkasten, bijenkasten, rotstuinen en stijlranden geplaatst. Samen met de al lopende opdracht hebben we een mooie, groene oase midden in het stedelijk gebied aangelegd; goed voor mens en dier.