Dat een groene omgeving belangrijk is weet iedereen. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen: ‘Groen maakt gelukkig, stimuleert de creativiteit, laat ons ontspannen, zorgt voor geborgenheid en maakt dat we ons gezonder voelen’. Bunnik Groenvoorziening is een specialist in dit mooie vakgebied.

Met de inzet van onze groenspecialisten creëren en onderhouden we een prettige, inspirerende, schone en veilige leefomgeving. Hierbij nemen we de bijzondere eigenschappen van de flora en fauna als uitgangspunt. Zo kunnen bomen en planten fungeren als geluidswallen of luchtfilters (fijnstof) of ingezet worden om het gevoel van veiligheid bij burgers te vergroten.

Welke vraag ook ten grondslag ligt, we streven er altijd naar op efficiënte en met ecologisch vriendelijke methoden het groenonderhoud vorm te geven. Daarbij vinden we het belangrijk mensgericht te ondernemen. Zo zetten we graag mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt en betrekken we de lokale bewoners bij het onderhouden van de openbare ruimten zoals plantsoenen, sportvelden, verharde terreinen en landschappelijke beplantingsprojecten.

Project Zoetermeer