Wethouder Van As: “De werkgelegenheid sluit goed aan bij de behoefte op de Alphense arbeidsmarkt.”

Bunnik Groep heeft de volledige hoofdvestiging verplaatst van Nieuwerbrug naar Alphen aan den Rijn. De verhuizing is in nauw overleg met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn tot stand gekomen en is begin januari afgerond. Het nieuwe terrein biedt letterlijk ruimte aan de groeiambities van Bunnik Groep voor de komende jaren.

De afgelopen twee jaar waren voor Bunnik een stormachtige periode. In twee jaar tijd groeide de omzet van 28 naar 34 miljoen Euro. Het aantal medewerkers steeg in diezelfde periode naar 152 eind 2018. Ook de aansluiting bij de Biggelaar Groep uit Velddriel – in januari 2018 – heeft een positief effect op de ontwikkelingen rond het bedrijf. Directeur Jelle van der Kleij is enthousiast over de ontwikkelingen: “De verhuizing komt precies op het goede moment. De nieuwe locatie in Alphen is een geweldige stap voorwaarts. De verhuizing geeft een boost aan onze toekomstbestendigheid.”

Grotere druk
Bunnik Groep was al sinds 1988 gevestigd in Nieuwerbrug. Het verkeer van en naar de vestiging kon de dorpskernen van Nieuwerbrug en Bodegraven niet vermijden, wat een steeds grotere druk legde op de omwonenden. De gemeente heeft woningbouwplannen met het vrijgekomen terrein. Voor het kantoorpersoneel was de huisvesting al jaren aan de krappe kant.

Duurzaam
De locatie in Alphen meet ongeveer 1,7 hectare. Het biedt plaats aan een kantoorgebouw en een werkplaats. Voorafgaand aan de verhuizing is het pand gerenoveerd en de elektriciteitsvoorziening van de gebouwen verduurzaamd.

Vooruitgang
Van der Kleij voelt zich enorm gesteund door de gemeente Alphen: “De omstandigheden hier zijn uitstekend. Alphen gonst van de bedrijvigheid. In die sfeer gaat doorontwikkelen nog gemakkelijker.” Het enthousiasme is wederzijds, want ook wethouder Gerard van As is zeer tevreden met de komst van Bunnik Groep naar Alphen aan den Rijn. “De werkgelegenheid die dit bedrijf gaat bieden, sluit goed aan bij de behoefte op de Alphense arbeidsmarkt.” Ook de medewerkers van Bunnik Groep zien de stap naar de ruime en moderne behuizing in Alphen als een flinke vooruitgang.

Opening
Na de verhuizing heeft Bunnik Groep nog enige tijd nodig om de nieuwe huisvesting volledig in te richten. In het voorjaar volgt een feestelijke opening.

Achtergrond
Alle divisies van de Bunnik Groep verhuizen mee. Door de maatschappelijke aandacht opereren Infra en Milieutec in echte groeimarkten. Bunnik Groep is bekend om haar specialisatie in aanleg en onderhoud van infrastructuur op inklinkende bodem. In grote delen van het westen van Nederland zorgt die ‘slappe bodem’ voor grote problemen rond rioleringssystemen en wegenbouw. Milieutec legt zich onder meer toe op sanering van vervuilde bodem. Enkele honderdduizenden plaatsen in Nederland hebben te maken met aanwezigheid van asbest, oliehoudende producten, zware metalen of andere verontreinigingen.

Bij gemeenten en bedrijven is een verschuiving aan de gang rondom beheer en onderhoud van openbare ruimte. Steeds grotere delen van beheer en uitvoering worden integraal uitbesteed aan marktpartijen. De Bunnik Groep heeft de ervaring en de competenties om de taken van ‘huisvader’ voor de openbare ruimte op zich te nemen.

De Biggelaar Groep is breed vertegenwoordigd in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw. Ook is de groep actief op het gebied van verkeer, groenvoorziening en milieutechniek.