Bunnik Groep behaalt het Kleurkeur-certificaat

14 november 2022

In opdracht van verschillende opdrachtgevers en op eigen initiatief doen wij al jaren aan ecologisch bermbeheer. Denk hierbij o.a. aan ons jumping green concept (concept van verspringend gefaseerd maaien en afruimen). Het meest direct zichtbare is dat wij dan per maaironde een gedeelte van de vegetatie laten staan. Hierdoor houden wij een gedeelte van de voedselbron en voortplantingsplaats van insecten in stand en dragen hiermee ons steentje bij aan het verhogen van de biodiversiteit door het tegengaan van de achteruit gang van veel insecten- en plantensoorten in Nederland.

Wij hadden echter de behoefte om onze werkzaamheden objectief te laten toetsen en de Kleurkeur-methodiek van de Groenkeur/Vlinderstichting vormt hiervoor een goede basis. De kwaliteitseisen van dit certificaat waarborgen immers een goede uitvoering van het ecologische bermbeheer. Met het behalen van dit certificaat tonen wij dan ook aan te beschikken over de vereiste kennis en kunde om bermen op de juiste manier te beheren. Op deze wijze willen wij zoveel mogelijk locaties geschikt maken voor vlinders, bijen en andere insecten. Deze dieren zijn immers onmisbaar voor de natuur.

Op naar meer bloemrijke bermen met meer insecten!