Archeologisch onderzoek in Den Haag

3 februari 2021

Bunnik Groep begeleidt de archeologische dienst van Den Haag om onder bodemsaneringscondities archeologisch onderzoek uit te voeren. Bij deze werkzaamheden stuitte de archeologische dienst bij het Spui/Gedempte gracht in Den Haag op restanten van een 17de-eeuwse rosmolen. Het AD schreef er een interessant artikel over.

De archeologische werkzaamheden duren naar verwachting nog twee weken. Daarna voeren wij, in opdracht van C. van Rijswijk Sloopwerken B.V. de bodemsanering uit en leveren we het terrein bouwrijp op.