💪 De Kanis weer op hoogte!

4 april 2022

Bunnik Groep heeft dorpskern De Kanis in de Gemeente Woerden (Werken voor Oudewater en Woerden) in de afgelopen vier jaar weer op de juiste hoogte gebracht. De openbare ruimte in de dorpskern had te kampen met hevige verzakkingen door de slappe veenbodem. Als geen ander kennen wij de problematiek van bodemdaling en in De Kanis hebben wij verschillende innovatieve technieken toegepast. De wegconstructies hebben wij volledig op palen gezet met daarbovenop een betonnen vloer en daarnaast is er EPS toegepast. Deze combinatie zorgt ervoor dat De Kanis de komende 100 jaar op de juiste hoogte blijft.

Na vier intensieve en mooie jaren zijn onze werkzaamheden afgerond. Dat vierden wij afgelopen zaterdag met de bewoners. Patrick van Dijk, als afgevaardigde van de bewoners, ontving van wethouder Arjan Noorthoek en Frank Mollenhof van Bunnik Groep een gedenkbord. Deze komt in een kleiner formaat, op de ronde bank in het park. Wij kijken terug op een prachtig project en een heel mooi eindresultaat.