🐝 🌼 Blije bijen, dieren, planten en omwonenden in Woerden 🦋 🌱

6 april 2022

Bloemrijke bermen zijn belangrijk voor onze natuur. Ze vormen een goed leefgebied voor planten, dieren en insecten. In Woerden zorgen wij voor de buitenruimte in het kader van het contract integraal beheer openbare ruimte. Dat doen we uiteraard door het schoon, heel en veilig te houden, maar we dragen ook ons steentje bij aan buurtactiviteiten en bieden, waar mogelijk, bewoners kansen om deel te nemen in het onderhoud en beheer.

Zo ook afgelopen week. Toen legden we, samen met de Rotaryclub Woerden Laurium en omwonenden, een natuurvriendelijke berm aan door deze in te zaaien met een bloemrijk mengsel wat goed is voor vlinders, bijen en andere insecten. We kunnen niet wachten tot de prachtige bloemen uitkomen!