Reconstructie Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug

14 november 2022

De Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug hebben een nieuwe inrichting gekregen. In het verleden was dit een 50km/h weg waarop veel auto’s te hard reden. Dit tot grote ergernis van de aanwonenden. Gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft de inrichting van de weg aangepast en de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/u. Om de snelheid van […]

Lees meer

Reconstructie Kerkweg in Reeuwijk-Dorp

14 november 2022

De Kerkweg in Reeuwijk-Dorp was aan onderhoud toe. De Kerkweg is een 60 km/h-weg met een vrijliggend fietspad en heeft aan beide zijde een watergang liggen. De weg ligt midden in het slappe bodemgebied en was op vele plekken verzakt. Daarnaast wordt met de nieuwe inrichting van de weg beter herkenbaar gemaakt als C-weg. De […]

Lees meer

Upgrade stadshart Zoetermeer

13 januari 2022

De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van de stad Zoetermeer. Het is een plek die de gemeente graag samen met haar inwoners en partners blijft ontwikkelen. Het Stadshart krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. De werkzaamheden voor het opknappen van het openbaar gebied voor […]

Lees meer

Woonrijpmaken Fase 2, Finest of Ockenburgh, Den Haag

13 januari 2022

Finest of Ockenburgh is een nieuwe woonwijk in Den Haag is gesitueerd tussen de Kijkduinsestraat en de Wijndaelerduin. Fineste of Ockenburg is onderdeel het grotere Masterplan Kijkduin. De nieuwe woonwijk is gerealiseerd tussen de duinen. In 2019 is Bunnik Groep gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Het terrein was een verouderde sportaccommodatie midden […]

Lees meer

Kadeverbetering Molendriegang Stompwijkseweg

9 december 2020

Minimale CO2 uitstoot door maximaal gebruik van elektrisch materieel Bunnik werkt in Leidschendam aan de Kadeverbetering Molendriegang aan de Stompwijkseweg. Bijzonder is dat Bunnik het project uitvoert met minimale CO2-uitstoot door maximaal gebruik te maken van elektrisch materieel. In de aanbestedingsfase heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aannemers uitgedaagd om het project duurzaam en met minimale […]

Lees meer

Grootschalig onderhoud op Treebord in Reeuwijk

23 september 2019

Verzakkingen oplossen De Treebord is één van de belangrijkste wijkontsluitingswegen van Reeuwijk-Brug Oost. In de afgelopen jaren is de Treebord en de directe omgeving dusdanig verzakt dat grootschalig onderhoud moet plaatsvinden. Binnen het project “Reconstructie Treebord” zal de straat worden opgehoogd en wordt het gebied ingericht conform de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Ook zullen een […]

Lees meer

Herinrichting Rijndijk-West te Hazerswoude Rijndijk

27 augustus 2019

Hazerswoude-Rijndijk heeft een gemengd karakter en bestaat uit twee wijken; Oost en West. De Oude Rijn vormt de noordelijke grens en aan de zuidkant doorkruisen de spoorlijn en de N11 het dorp. Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West) is de oudste wijk van met een lange geschiedenis. In Groenendijk zijn nog veel bouwelementen aanwezig van het zelfstandige dorp […]

Lees meer

Reeuwijk-Brug West raakt op de hoogte

20 februari 2019

In Oktober 2018 is Bunnik Groep begonnen met de Reconstructie van Reeuwijk-Brug West. Een intensief traject van ontwerpen is hieraan vooraf gegaan, de bewoners van de wijk zijn in het voortraject door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nauw bij de definitieve inrichting en het ontwerp betrokken geweest. Het plan is nu definitief en zal in de komende […]

Lees meer

Reconstructie De Kanis

20 april 2018

De Kanis is een dorpskern die onderdeel is van de gemeente Woerden en ligt midden in het slappe veengebied. De openbare ruimte in deze dorpskern heeft te kampen met hevige verzakking door deze slappe veenbodem. De openbare ruimte is op sommige plekken al meer dan 60cm verzakt! Daarom is het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte. […]

Lees meer

Reconstructie Molenbuurt te Harmelen

15 november 2017

In de wijk Molenbuurt te Harmelen mogen wij de werkzaamheden voor de reconstructie van de wijk uitvoeren. De reconstructie in de wijk is nodig, omdat de straten verzakt zijn door onder andere zware fundering van de wegen. Daarnaast ligt Harmelen in het slappe bodem gebied waardoor de kans op zetting groot is. Hierdoor blijft er […]

Lees meer