In het verleden werden veel gebouwen verwarmd op olie gestookte kachels. Deze zogenaamde huisbrandolie werd opgeslagen in ondergrondse stalen opslagtanks in de tuin van de woning. Na verloop van tijd is oliestook vervangen door verwarming op gas. De tanks bleven achter in de grond, vaak niet schoongemaakt of gevuld met zand.

In veel gevallen zal bij de verkoop/aankoop van uw woning gevraagd worden om een tanksaneringscertificaat. Dit is een bewijs dat de tank op de juiste wijze is gesaneerd (verwijderd of gevuld met zand). Als een tank niet of niet op de juiste wijze is gesaneerd, is het mogelijk dat de bodem rondom de tank door lekkage verontreinigd raakt.

Bunnik Milieutec is gecertificeerd voor het verwijderen van onder- en bovengrondse tanks (tanksanering conform de BRL K902 of BRL K904). Wij kunnen uw tank conform de geldende wet en regelgeving verwijderen met afgifte van een kiwa tanksaneringscertificaat.

Wilt u een vrijblijvende offerte of bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op.