Aanleg en onderhoud van groenstrook voor Hoogheemraadschap

27 februari 2020

Midden in de Utrechtse wijk Overvecht ligt het Rioolwaterzuiveringsterrein van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Op dit terrein wordt dagelijks 65 miljoen liter rioolwater gezuiverd. In 2017 is er gestart met de bouw van nieuwe innovatieve installaties. Hiervoor moest een grote groene zone tijdelijk wijken. Wij hebben de flora en fauna na de realisatie van de installaties […]

Lees meer

Grootschalig onderhoud op Treebord in Reeuwijk

23 september 2019

Verzakkingen oplossen De Treebord is één van de belangrijkste wijkontsluitingswegen van Reeuwijk-Brug Oost. In de afgelopen jaren is de Treebord en de directe omgeving dusdanig verzakt dat grootschalig onderhoud moet plaatsvinden. Binnen het project “Reconstructie Treebord” zal de straat worden opgehoogd en wordt het gebied ingericht conform de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Ook zullen een […]

Lees meer

Reeuwijk-Brug West raakt op de hoogte

20 februari 2019

In Oktober 2018 is Bunnik Groep begonnen met de Reconstructie van Reeuwijk-Brug West. Een intensief traject van ontwerpen is hieraan vooraf gegaan, de bewoners van de wijk zijn in het voortraject door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nauw bij de definitieve inrichting en het ontwerp betrokken geweest. Het plan is nu definitief en zal in de komende […]

Lees meer

Kockengen Waterproof

29 augustus 2017

Het dorp Kockengen uit de gemeente Stichtse Vecht kampt al jaren met hevige wateroverlast als gevolg van bodemdaling. Na een fikse regenbui overstromen de straten en lopen de huizen vol met water. De Gemeente Stichtse Vecht zocht naar een structurele oplossing en heeft de Bunnik Groep, als specialist in het slappe bodemgebied, de opdracht gegeven […]

Lees meer

vinckebuurt

Wonen aan de Amstel

21 november 2016

Het voormalige Campinaterrein in Uithoorn wordt omgetoverd tot een sfeervolle woonwijk aan de Amstel, de Vinckebuurt. Bunnik Milieutec heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project door de bodemsanering op dit terrein uit te voeren en het terrein bouwrijp te maken. De eerste fase van het project bestond uit het verwijderen van groen, asfaltverhardingen, half-verhardingen […]

Lees meer

Natuurlijk wonen in Kralingen

18 november 2016

De voormalige sportvelden van hockeyclub Leonidas in Rotterdam hebben plaatsgemaakt voor een uniek concept ‘Natuurlijk Wonen’. Met het concept biedt de gemeente Rotterdam de mogelijkheid zelf een duurzame woning te bouwen op een terrein dat is ingericht naar idee van een volkstuinencomplex. Ruim veertig gezinnen hebben de kans gekregen om hier hun groene droom waar […]

Lees meer