Mede namens de gemeente Zoetermeer dank dat u als betrokken bewoner deel wilt nemen aan de enquête betreffende de uit te breiden speelplek in de grasstrook Clematispark. Zoals vermeld in het bij u bezorgde schrijven hebben de bewoners een keuzemogelijkheid betreffende het te plaatsen speeltoestel.

Het nieuwe toestel, naar keuze van de bewoners wordt geplaatst op een valveilige ondergrond van kunstgras.

 

 

Kies uw favoriete speeltoestel!

U kunt via onderstaand formulier een keuze doorgeven voor een van de 3 mogelijke speeltoestellen van BOERplay. BOERplay richt al sinds 1961 de algemene buitenruimte in op gebied van spelen en bewegen. Rekening houdend met de vier menstypen (rauwers, douwers, bouwers en schouwers), verschillende leeftijdscategorieën en speelwaarden. Bij de inrichting van de buitenruimte wordt gekeken naar de functie van de omgeving en door wie deze gebruikt wordt. Voor de locatie Jachtwerf te Zoetermeer heeft Bunnik Groep een selectie gemaakt uit 3 speeltoestellen die u ziet in onderstaande afbeelding. Maak vervolgens in het formulier daaronder uw keuze door!

De inschrijving is gesloten. De voorkeur is gegaan naar speeltoestel C.