groenvoorziening-en-gebiedsbeheer
milieu
infra

Jaffa de weg naar Kralingen

Contactpersoon

Kees Koorevaar

mail

Project details

Locatie:
Jaffa, Kralingen te Rotterdam

Opdrachtgever:
Woonstad  Rotterdam

Aannemer:
Combinatie  Bunnik Groep met VSM sloopwerken

Uitvoeringsdatum:
April 2013 – heden

Type werk:
sloop, sanering, bouwrijp maken, woonrijp maken met daarbij de groenvoorziening

De wijk Jaffa in Rotterdam is aan vernieuwing toe. De wijk wordt gekenmerkt door smalle straten en een eenzijdig woningaanbod. Daarbij hebben veel woningen te kampen met funderingsproblemen. Om deze redenen is in 2009 goedkeuring gegeven door Woonstad Rotterdam voor een Masterplan ‘stadsvernieuwing’, waarin de wijk wordt herontwikkeld. Er zijn 348 woningen gesloopt en vervangen voor 130 nieuwe koop-,  en 60 nieuwe huurwoningen. De bodem in het gebied is tevens gesaneerd en de wegenstructuur is opnieuw ingericht.

Uitvoering
De Bunnik Groep heeft in combinatie met VSM sloopwerken de gefaseerde werkzaamheden vanaf voorjaar 2013 uitgevoerd. Na de sloop van de woningen is de bodemverontreiniging ontgraven en afgevoerd. De sanering is afgerond met een leeflaag constructie, bestaande uit een scheidingsdoek en een aanvulling van bims en schone grond.

In de bouwrijpfase  is een volledig nieuw rioolsysteem aangelegd en is het terrein gedeeltelijk opgehoogd met yali-bims.  De nutsvoorzieningen zijn vervangen en er zijn bouwwegen aangelegd voor de bouwkundig aannemer. Na oplevering van de woningen door de bouwkundig aannemer, heeft  de Bunnik Groep de wijk van groen voorzien en de nieuwe wegenstructuur aangelegd met nieuwe bestratingmaterialen.  Naar verwachting zullen de afrondende werkzaamheden tot maart 2018 in beslag nemen.