bodem

Groot kleinschalig baggerwerk in de Krimpenerwaard

Contactpersoon

Richard Velis

mail

Project details

Locatie:
Krimpenerwaard

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aannemerscombinatie:
Bunnik Groep & Kuiper Noordeloos BV

Uitvoeringsdatum:
November 2015 – maart 2017

Type werk:
Baggeren Watergangen Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap heeft de aannemerscombinatie Bunnik Groep & Kuiper Noordeloos BV aangesteld om de baggerwerkzaamheden in Krimpenerwaard uit te voeren. Om de waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water in de waterpartijen te kunnen waarborgen dient circa 252.800 m3 baggerspecie verwijderd te worden. De verspreidbare baggerspecie wordt gebruikt voor perceelsverbetering, de overige baggerspecie wordt vervoerd naar een erkend verwerker.

Gezien de slechte bereikbaarheid van de watergangen en de slecht draagkrachtige ondergrond (slappe bodem) in de Krimpenerwaard, worden de werkzaamheden grotendeels met kleine  hydraulische baggervaartuigen uitgevoerd. Dit betekent dat voor de baggerwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van kleine baggerboten die middels (pers)leidingen de baggerspecie  naar weilanddepots transporteren. Het gebruik van kleine boten maakt het tevens mogelijk om de vele oude, lage bruggen (0,40 meter) die het gebied rijk is over water te passeren.

Met deze werkwijze wordt de overlast op de omgeving tot een minimum beperkt. Het hydraulische transport voorkomt verkeersbewegingen en door de inzet van kleine boten  is ook de impact op de flora en fauna gering.

Klik hier voor meer informatie over dit project.