milieu

Eerste tanksanering onder vernieuwde certificering

Contactpersoon

Richard van Aalst

mail

Project details

Locatie:
Eikenlaan 22 Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever:
Gemeente Alphen aan den Rijn

Aannemer:
Bunnik Milieutec

Uitvoeringsdatum:
Oktober 2016 – Januari 2017

Type werk:
Sloop, Tank- & Bodemsanering

Bunnik Milieutec voert voor het eerst een tanksanering uit onder de vernieuwde BRL K904 condities. Met de wijzigingen van het certificaat is het saneren van chemische opslagtanks aan strenge regelgeving gebonden. Op het bedrijfsterrein op industriegebied Rijnhaven West  in Alphen aan den Rijn heeft Bunnik Milieutec maar liefst 26 chemische opslagtanks gesaneerd.

De tanksanering was slechts een onderdeel van het project. Op het terrein stonden twee loodsen met asbest die inmiddels gesloopt zijn. Ook zal er een bodemsanering op (gechloreerde) koolwaterstoffen uitgevoerd worden. Bunnik Milieutec coördineerde de sloop en de asbestsanering en voert de tank- en bodemsanering nu zelf uit. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat alle certificeringnormen op elkaar aansluiten en de werkzaamheden binnen de strakke tijdsplanning worden afgerond en (geur)overlast naar de omgeving wordt voorkomen.