bodem

Baggeren van Nederlands polderlandschap

Contactpersoon

Richard Velis

mail

Project details

Locatie:
polder IJsselveld te IJsselstein

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Aannemer:
Bunnik Groep

Uitvoeringsdatum:
November 2016 – Maart 2017

Type werk:
baggeren watergangen polder IJsselveld

In het kader van regulier onderhoud van het watersysteem binnen de polder IJsselveld worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de primaire watergangen.

Gezien de diversiteit van de watergangen en het verschil in kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie zullen verschillende uitvoeringstechnieken worden ingezet. Om de overlast tot een minimum te beperken maken we zoveel mogelijk  gebruik van kleine hydraulische baggervaartuigen die met behulp van (pers)leidingen de verspreidbare baggerspecie transporteren.

Hydraulisch baggertransport beperkt de verkeersbewegingen. Daarbij heeft het uitvoeren vanaf het water het minst verstorende  effect op de flora en fauna in het gebied. De vrijkomende verspreidbare baggerspecie wordt verwerkt op een verspreidingslocatie binnen de polder IJsselveld. De niet-verspreidbare baggerspecie wordt middels een schuifboot naar een overslaglocatie geduwd waar de specie met een graafmachine wordt geladen in vloeistofdichte vrachtwagens. De niet-verspreidbare baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.