Wat is de procedure bij een tanksanering?

Ondanks dat elke tanksituatie uniek is, zijn er algemeen geldende procedures bij een tanksanering, deze procedure is uitgebreid beschreven in de BRL K902 en BRL K904. Kort samengevat zijn er twee mogelijkheden om een tank te saneren.
1. Verwijderen van de tank
2. Onklaar maken van de tank door de tank te reinigen en af te vullen met zand. Deze tweede methode wordt enkel toegepast als verwijderen redelijkerwijs niet mogelijk is. (bijvoorbeeld: de tank ligt onder een fundering van een woning, waarbij de kosten van verwijdering niet opwegen tegen het te behalen resultaat).

Schematische weergave van het tanksaneringsproces:

 • Verkennend bodemonderzoek
  Bij een ondergrondse tanksanering wordt rondom de tank een verkennend bodemonderzoek verricht, hierbij wordt gekeken of de grond en/of het grondwater met olie is verontreinigd.
  Geen verontreiniging: Indien blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is dan kan de tank conform de offerte worden gesaneerd.
  Wel verontreiniging: Wij verzorgen de offerte voor de sanering en geven advies over eventueel noodzakelijk aanvullend bodemonderzoek.
 • Melding naar het bevoegd gezag
  Tien werkdagen voorafgaand aan de uitvoering wordt de sanering gemeld bij het bevoegd gezag en wordt de verplichte documentatie ingediend.
 • Tankreiniging
  Na het vrijgraven van de bovenkant van de tank wordt de tank inwendig gereinigd. Het aanwezige product wordt opgezogen en de tank wordt schoongemaakt. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
 • Tanksanering
  Na de reiniging wordt de tank verder vrij gegraven, op een dieplader getild en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het gat van de ontgraving wordt opgevuld met zand of teelaarde. Daarna brengen wij de tuin zo goed mogelijk terug in oude staat.
 • Tanksaneringscertificaat
  Bij afronding van de sanering ontvangt u een tanksaneringscertificaat, het bewijs dat de tank op de juiste wijze is gesaneerd.

Wilt u een vrijblijvende offerte of bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op.