Uitpuilende prullenbakken in het park, zwerfafval in de straat, wie ergert zich er niet aan? Een schone leefomgeving willen we allemaal. Niet altijd realiseren we ons echter dat afval niet altijd zichtbaar is. Verontreinigingen kunnen om diverse  redenen in de (water)bodem zijn beland. Bunnik Milieu staat als specialist in bodemsaneringen bekend om haar efficiënte, daadkrachtige en servicegerichte aanpak bij  (water)bodemverontreinigingen.

Bunnik Milieu heeft een divers aanbod aan saneringstechnieken. Past zowel in-situ als ex-situ technieken toe, heeft de beschikking over diverse waterzuiveringsinstallaties en is als één van de weinige bedrijven gecertificeerd voor het reinigen van (industriële) opslagtanks. Door al deze technieken en de grote variëteit aan expertise binnen de Bunnik Groep, kan de opdrachtgever altijd volledig ontzorgd worden bij bodemgerelateerde projecten.

Tanksaneringen – FAQ