gasfabriek

All-in , Allround Bodemsanering

24 november 2016

Bunnik Milieutec  heeft het voormalige gasfabriek- en garageterrein in Bodegraven met succes gesaneerd. Op het terrein zijn diverse verontreinigingen aangetroffen (cyanide, naftaleen, olie en zware metalen) die een risico kunnen vormen  voor de volksgezondheid. Bunnik Milieutec heeft de voorbereidingsfase gecoördineerd door te adviseren over grondkering, het uitwerken van diverse onderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven-, bodem- en […]

Lees meer

vinckebuurt

Wonen aan de Amstel

21 november 2016

Het voormalige Campinaterrein in Uithoorn wordt omgetoverd tot een sfeervolle woonwijk aan de Amstel, de Vinckebuurt. Bunnik Milieutec heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project door de bodemsanering op dit terrein uit te voeren en het terrein bouwrijp te maken. De eerste fase van het project bestond uit het verwijderen van groen, asfaltverhardingen, half-verhardingen […]

Lees meer